Plataforma 0-3

Plataforma 0-3 (blog)

Twitter: PlataformaBressol  @Plataforma03

Dimarts 7 de febrer  de 2012 s’ha fet pública la constitució de la  PLATAFORMA 03 BARCELONA (Plataforma en defensa del model d’escola bressol pública i serveis complementaris de l’Ajuntament de Barcelona) que sorgeix del malestar del  Col·lectiu de Mestres de les Escoles Bressol Municipals i Serveis Complementaris de l’Ajuntament de Barcelona, davant l’anunciat canvi de model a les escoles bressol. Amb la ferma creença que és un canvi social, es decideix crear aquesta Plataforma conjuntament amb diferents organitzacions (col·lectius, entitats ciutadanes, partits polítics, sindicats) amb la intenció d’expressar, d’una manera conjunta, el suport a l’actual model educatiu de les escoles bressol municipals.

L’ equip de govern pretén imposar els següents canvis el proper curs 2012-2013:
-  Increment, al màxim permès, de les ràtios. (de 7 a 8 infants al grup de 4 mesos-1 any; 10 a 13 grups d’1 a 2 anys; 18 a 20 en grup de 2-3 anys)
-  Reducció del suport educatiu de migdia. De 3’5 hores diàries per a cada grup a 3h per a dos grups. Això suposa una reducció de la plantilla de suport del 50% aproximadament.
- Externalització de 3 noves escoles bressol (EBM Jaen, EBM Caspolino i EBMPatufet de Navas).
- Aturada de la construcció de noves escoles bressol.
 Treballem de forma conjunta per a exigir a l’equip de govern que retiri les mesures que suposarien el canvi de model educatiu.
La Plataformar esta obertà a noves adhesions. El requisit és, tal i com s’expressa en el Manifest, defensar l’actual model de les escoles bressol municipals i rebutjar les mesures que presenta el govern municipal.


 MANIFEST DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA BRESSOL PÚBLICA  I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

L’equip  de govern de l’Ajuntament de BCN ha  informat de tot un seguit de canvis que afecten l’actual model de les escoles bressol  fins al punt de significar un greu retrocés pel que fa a la seva qualitat i una greu amenaça per a la seva continuïtat que podria  connotar el seu desmantellament  definitiu.

  Els canvis són el següents:
  • Increment d’infants a cada grup d’edat.  Fins ara: 7 infants per al grup de0 a 1 any; 10 per als grups d’1 a 2 anys i 18 per als grups de2 a 3 anys.  A partir del curs 2012-2013: 8, 13 i 20 infants respectivament. Aquest increment, el màxim que permet la llei, significa uns 900 infants més a les escoles disminuint, al mateix temps, recursos humans.
  • Hores de suport educatiu  de migdia. Fins ara: 3hores i 1/2 per a cada grup. A partir del curs 2012-2013: 3 hores per a cada dos grups d’infants. Aquesta reducció de la meitat de la plantilla de suport, sumada a l’increment de ràtio, a més de deixar moltes persones sense feina, suposa una clara disminució en la cura i atenció dels infants en les seves necessitats bàsiques com són l’alimentació, la higiene i el descans. D’altra banda, posa en perill el respecte a la individualitat dels infants i el valor educatiu que té la vida quotidiana a l’escola.
  • Externalització  de la gestió de tres escoles. EBM Jaén, EBM Caspolino i EBM Patufet de Navas. A l’informe del Síndic de Greuges de setembre de 2007 sobre “l’Escolarització del 0-3 a Catalunya”, ja es planteja que l’externalització d’escoles realitzades per altres ajuntaments ha comportat una pèrdua de qualitat, un deteriorament de les condicions laborals i, sovint, un encariment per a les famílies.
  • Aturada en la construcció de noves escoles.  Una mesura totalment contradictòria amb l’altíssim nivell de demanda no atesa denunciada pel mateix equip de govern.
 La PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’ESCOLA BRESSOL PÚBLICA I ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS  DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA  vol ser una expressió col·lectiva de la comunitat educativa ciutadana            -oberta, compromesa i plural- que al llarg de més de 40 anys ha construït la xarxa d’escoles bressol  i espais familiars municipals.
 En conseqüència,  les entitats sotasignants VOLEM MANIFESTAR QUE:
1- L’educació, en una societat democràtica, a més de ser un dret recollit a totes les normatives vigents, és un recurs per construir una societat cohesionada i justa i, per fer-ho possible, l’educació pública ha de ser l’eix principal. Els primers anys de vida són fonamentals en el desenvolupament de les persones i l’educació infantil és un dels millors camins per afavorir-lo. L’UNICEF proclama que les decisions que es prenen i les activitats que es realitzen en nom dels nens i nenes de la petita infància, influeixen, no solament en la manera com els infants es desenvolupen sinó també en la manera com els països progressen. Invertir en una educació infantil de qualitat possibilita una societat més equilibrada i sostinguda que continuï estenent el seu benestar a la globalitat.
2- Les escoles bressol municipals tenen un llarg recorregut i actualment són un referent pedagògic en el món de l’educació infantil. Inicialment varen sorgir com a resposta social i aportació educativa en l’atenció als infants més petits, en un moment històric de notable incorporació de les dones al món del treball retribuït. Col·lectivament, hem anat construint un model municipal que concep un infant capaç, un model que atén la diversitat i les diferents realitats socials, i que vetlla per oferir escoles obertes amb la participació i el diàleg de les famílies. Les escoles bressol i els serveis complementaris ofereixen als nens i a les nenes de la ciutat, un conjunt d’atencions i experiències ajustades i riques per un creixement saludable físic, emocional, social i intel·lectual, compartint l’atenció amb les famílies, més enllà del seu poder adquisitiu.
 3- Professionals, famílies, comunitat educativa i administracions, malgrat els conflictes i les dificultats, durant més de trenta anys hem pogut fer palès que qualitat és coneixement i respecte per aquest cicle, és formació i innovació i, sobretot, dotació de recursos humans i econòmics per dur a terme el projecte d’educació del 0-3 com a primer cicle de l’educació infantil dins l’estructura del sistema educatiu. Ara, continuem treballant i mantenint el compromís diari per oferir una educació de qualitat als infants de Barcelona. En aquest moment, quan s’està prioritzant la rendibilitat econòmica per davant dels projectes educatius, rebutgem l’atreviment d’intentar desmuntar el model existent, fruit d’anys de treball i que ja forma part del patrimoni de la ciutat.
 Per tot el que hem esmentat, en defensa dels drets de l’infant a una educació de qualitat i per tal d’atendre les necessitats de les famílies i les noves realitats socials:
 ·        REBUTGEM QUALSEVOL FORMA DE PRIVATITZACIÓ I EXTERNALITZACIÓ
·        RECLAMEM A L’ADMINISTRACIÓ MILLORAR I EXTENDRE LA XARXA D’ESCOLES BRESSOL I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE GESTIÓ PÚBLICA
·        EXIGIM L’ESTABILITAT LABORAL DELS PROFESSIONALS QUE PORTEN ENDAVANT UN PROJECTE EDUCATIU COMÚ, COM SÓN EL PERSONAL INTERÍ I LES EDUCADORES DE SUPORT.
·        REBUTGEM QUALSEVOL INTENT D’INCREMENTAR LES QUOTES PAGADES PER LES FAMÍLIES PER TAL DE NO AGREUJAR LA SITUACIÓ QUE PATEIXEN ACTUALMENT.
 EN CONSEQÜÈNCIA, VOLEM QUE L’EQUIP DE GOVERN RETIRI LES MESURES DEL CANVI DE MODEL ESMENTADES I TREBALLEM CONJUNTAMENT PER UNA ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT.


 EL 0-3 HI ÉS!  JUNTS PODEM!

 Barcelona, gener del 2012


 Les entitats que formen aquesta plataforma són:

 APEFAC, ASSEMBLEA VIL·LA DE GRÀCIA, CCOO, CEE VIL·LA JOANA, CGT, COL·LECTIU D’EDUCADORES I EDUCADORS D’ESCOLES BRESSOL MUNCIPALS I SERVEIS COMPLEMENTARIS, DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, CUP-Barcelona, FAPAC, FAVB, FMRP, Equips d’Ed. Infantil ICE UAB, ERC-Barcelona, ICV-EUiA, JEV, MESA SINDICAL DE L’IMEB, PSC-Barcelona, UGT, USTEC-STEs i Vocalia de dones de l’AAVV de l’Esquerra de l’Eixample.